Acrodans

Acrodance är en dansstil som blandar klassisk dans med akrobatiska övningar. Vi erbjuder acrodans för barn födda 2016 och äldre.

Acrodance för de yngsta handlar mest om kroppsuppfattning och lära sig grunderna. Vi tränar på fram- och båkåtkullerbytta, minihjula och stå på händer mot vägg. Vi följer en kursplan från ADTA Kinder Acro som är ett program för barn i förskoleåldern. Genom att följa programmet så ger vi barnen en stark grund och allt görs på ett säkert, utmanande och mycket roligt sätt för att dansarna senare ska kunna gå vidare till ADTA junior program. 

Acro Dance Teachers Associations kursplaner har en träningsmetod som utvecklar styrka, flexibilitet, uthållighet och självförtroende hos dansarna. Programmet är uppdelat på junior, intermediate och avancerad. I junior kursen ingår bla stå och gå på händer, hjula, chest stand, mjuk övergång framåt och bakåt.

Sommaren 2020 blev jag, Laila, klar med kursen som tränare och fick mitt Junior Certifikat från ADTA. Nu jobbar jag med kursen intermediate med de äldsta dansarna. Där tränar vi att gå på händer i variation, valdez, illusion, flickis och aerial.

Grupperna i acrodans är uppdelade efter kunskapsnivå.

Acrodance grupperna
  • Söndagar kl 13.00
  • Söndagar kl 13.50
  • Söndagar kl 14.55
  • Söndagar kl 15.50
  • Söndagar kl 16.00