Grupperna delas upp på föreställningarna så de är med på en eller två föreställningar.  Mer information om det kommer.